Офсетовия печат е най-разпространената технология, която позволява да се печата с високо качество върху хартия и картон. Той се отличава с ниски производствени разходи при по-големи тиражи. С офсетен печат се реализират преобладаващата част от цветната печатарска продукция – вестници, списания, каталози, книги с цветни страници, рекламни материали, опаковки и др. Печатът може да бъде едноцветен и многоцветен,съдържащ полутонови или щрихови изображения.
Тел.: 058 / 60 55 44, 058 / 601 770
2009 Pluton 2 LTD. All rights reserved.
Размер на медията - максимум 50/70 см.
Вид на медията:
  • хартия
  • стикерна хартия
  • картони
от всякакъв вид грамаж и цвят.