FreeJet 290

    FREEJET 290 позволява да се отпечатват образци с фото-качество върху широк спектър от материали като дърво, пластмаса, метал и много други. Повърхността, върху която ще се отпечатва, се подготвя, като се използват фиксиращи спрейове или лак, с цел да се гарантира проникването на мекото солвентно мастило. Комбинацията от фиксацията и мастилото формира резистентен слой, устойчив на изтриване или издраскване. Отпечатаните продукти са високо резистентни 24 часа след принтирането.


    Вградената поставка за материалите може да да бъде регулирана за височина, което дава възможност на FreeJET 290 да отпечатва върху неравни материали с дебелина до 150 мм. Елеваторната поставка автоматчно определя дебелината на материала, като използва оптически сензор. Тя не се мести по време на отпечатването, това дава възможност да се печатат тежки продукти – достигащи до 30 кг. С FreeJET 290 може лесно и бързо да се печатат промоционални предмети като запалки, отварачки за бутилки, ключодържатели и др, с високо качество на печата.
Тел.: 058 / 60 55 44, 058 / 601 770
2009 Pluton 2 LTD. All rights reserved.