Тел.: 058 / 60 55 44, 058 / 601 770
2009 Pluton 2 LTD. All rights reserved.
     Основната функция на папките е да съхраняват и окомплектоват вашите фирмени документи и оферти. Те трябва да носят идентичността на компанията, както и да съдържат информация за контакти. Обикновено на папките има определено място за поставяне на допълнителна визитка с координатите на конкретния служител.