Тел.: 058 / 60 55 44, 058 / 601 770
2009 Pluton 2 LTD. All rights reserved.
     Обстойно представяне на всички продукти или услуги, подплатени с богат и качествен снимков материал, технически характеристики, спецификации, цветови гами, цени и всякаква допълваща ги информация. Най-важното качество на добрия каталог е цялата тази информация да бъде така систематизирана и подредена, че максимално да улесни избора и правилната преценка.