Тел.: 058 / 60 55 44, 058 / 601 770
2009 Pluton 2 LTD. All rights reserved.
     За разлика от флайерите, брошурите не се разпространяват масово, а са предназначени за потенциалните клиенти и имат по-скоро информативен характер. В тях се залага на по-подробно описание и представяне на продукт или услуга, като целта е да се посочат предимствата им, което да предизвика покупка. Залага се също и на по-богат снимков материал, съчетан понякога с диаграми и таблици за по-добро онагледяване. Формата и размера могат да варират според количеството информация и конкретното задание.